การประชุมธนาคารในประเทศอาเซียน ครั้งที่ 45 ได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 11 -12 มิถุนายน 2015 ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท ประเทศสิงคโปร์ โดยมีสมาคมธนาคารสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการ share ข้อมูลและ promote ประสบการณ์และวิธีการที่ดีที่สุด สิ่งที่จะอำนวยความสะดวกในอนาคตระหว่างสมาชิกธนาคารและในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้วาะการประชุม AEC ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ตระหนักถึงกรอบความร่วมมือทางการเงินในภูมิภาคอาเซียน