นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารตัวแทนจากธนาคารทั้ง 16 แห่ง ได้ร่วมงานแถลงข่าว จัดสร้างเหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ หรือ “เหรียญพระพุทธโอสถ” เป็นที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ส่วนขยาย 400 เตียง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่จะเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี 2560
Prabhutasirinart1
Prabhutasirinart

สำหรับเหรียญที่ระลึกพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ประกอบด้วยเหรียญ 5 ประเภท ได้แก่ 1.เหรียญทองคำ (ขัดเงา) 99% สูง 70 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 300 กรัม ผลิตจำนวน 100 เหรียญ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคเงิน 999,999 บาท 2.เหรียญทองคำ 99% สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 18 กรัม ผลิตจำนวน 500 เหรียญ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคเงิน 50,000 บาท 3.เหรียญเงินรมดำพ่นทรายพิเศษ 95% สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 15 กรัม ผลิตจำนวน 5,000 เหรียญ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคเงิน 5,000 บาท 4.เหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) สูง 30 มิลลิเมตร น้ำหนักประมาณ 11 กรัม ผลิตจำนวน 1,000,000 เหรียญ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคเงิน 200 บาท 5.เหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) บรรจุล็อคเก็ตพร้อมสร้อย ผลิตจำนวน 10,000 เหรียญ ที่ระลึกแด่ผู้บริจาคเงิน 900 บาท ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ โครงการเหรียญพระพุทธโอสถ โทร.0 2576 6131-4 และ 06 3218 5371-4