ข่าวสารชมรมผู้ตรวจสอบภายในธนาคารและสถาบันการเงิน สมาคมธนาคารไทย

­

สมาคมธนาคารไทย มอบเงิน 50 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านนายกรัฐมนตรี

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก มอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) ผ่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการพิเศษ “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้”

สมาคมธนาคารไทย พร้อมประกาศ Industry SLA เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงินของธนาคารพณิชย์

(English) สมาคมธนาคารไทย พร้อมประกาศกำหนดมาตรฐานการให้บริการของภาคธนาคาร พาณิชย์ (Service Level Agreement for Banking Industry: Industry SLA) ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่ง ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย ได้รับบริการที่ความสะดวก รวดเร็ว

สมาคมธนาคารไทยชี้แจงเรื่องการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทย แจ้งเลื่อนการเปิดบริการพร้อมเพย์สำหรับธุรกรรมระหว่างบุคคลเป็นไตรมาสแรกปี 2560