วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ท่านผู้การ ธปท ดร.วิรไท สันติประภพ และผู้บริหารระดับสูง ธปท พบปะสนทนาและร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้บริหารระดับสูงสมาคมธนาคารไทย