เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C16-00001

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd.
5F, Great Wall Technology Building
3#, No.2 Kefa Road, Science and
Technology Park, Nanshan District,
Shenzhen, P.R.China
William Chang
w.chang@oberthurcs.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Cosmo RSA V5 SLE77CFX2400P Contact TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
24 Mar 2015 24 Mar 2017 CDCT162P71TP

No. PSO-C16-00002

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Nongluck Nopparattanawong
Nongluck.nopparattanawong@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
GFCX6 Java M7794 Contactless TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
13 Oct 2015 13 Oct 2017 CDCT162ZG1TP

No. PSO-C16-00003

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Nongluck Nopparattanawong
Nongluck.nopparattanawong@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
GFCX6 Java M7794 Contact & Contactless TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
13 Oct 2015 13 Oct 2017 CDCT162ZE1TP

No. PSO-C16-00004

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Nongluck Nopparattanawong
Nongluck.nopparattanawong@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
GFX3 Java S3FT9PE Contact TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
25 Dec 2015 25 Dec 2017 CDCT162ZI1TP