เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C16-00004

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Nongluck Nopparattanawong
Nongluck.nopparattanawong@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
GFX3 Java S3FT9PE Contact TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
25 Dec 2015 25 Dec 2017 CDCT162ZI1TP

No. PSO-C16-00005

Giesecke & Devrient Asia Pte Ltd (G & D)
123 Genting Lane #04-01,
Yenom Industrial Building,
Singapore 349574
Farouk Musthafa
farouk.musthafa@gi-de.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
SLE77CFX1840P(M7793) SLE77CFX1840P(M7793) Contact TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
3 Feb 2016 3 Feb 2018 CDCT163231TP

No. PSO-C16-00006

Watchdata System Co.,Ltd.
Qiming International Mnsion,
No.101, Wangjing Lize Middle Park,
Chaoyang District, Beijing
Yeusheng Fu
yuesheng.fu@watchdata.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
PBOC3.0 Java Card SLE77CLFX2400PM Contact & Contactless TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
26 Apr 2016 26 Apr 2018 CDCT163KU1TP

No. PSO-C16-00007

Watchdata System Co.,Ltd.
Qiming International Mnsion,
No.101, Wangjing Lize Middle Park,
Chaoyang District, Beijing
Yeusheng Fu
yuesheng.fu@watchdata.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
PBOC3.0/UICS Sample Card M7793 Contact TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
17 Jun 2016 17 Jun 2018 CDCT163KT1TP