เรียน ลูกค้าธนาคาร ทุกท่าน

ตามที่มีข่าวเรื่องการปิดเครื่องเอทีเอ็มทั่วประเทศในวันที่ 4 พ.ค.2559 เพื่อรองรับระบบ Chip Card นั้น สมาคมธนาคารไทย ขอชี้แจงว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริง

บริษัทเนชั่นเนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ และทุกธนาคารมีความพร้อมในการให้บริการระบบ Chip Card โดยธนาคารส่วนใหญ่ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบมาแล้วตามแผนงานที่วางไว้ ธนาคารส่วนน้อย ซึ่งทำการปรับระบบ ให้เข้าสู่ระบบ Chip Card ต้องมีการปิดระบบบ้างเป็นระยะแต่ไม่พร้อมกัน และการปิดระบบดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อข้อมูลลูกค้าแต่อย่างใด และ ท่านที่ต้องการใช้บริการเอทีเอ็ม ยังสามารถใช้ได้จากธนาคารอื่นข้างเคียงได้ตามปรกติ

ถ้าธนาคารใดจำเป็นจะมีการปิดระบบ ATM ธนาคาร นั้นๆ จะแจ้งให้ลูกค้าของธนาคารทราบล่วงหน้า หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ Call Center ของธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่

สมาคมธนาคารไทย

วันที่ 30 เมษายน 2559