กรมธนารักษ์เปิดช่องทางรับจองเหรียญที่ระลึก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยสมาคมธนาคารไทยและสถาบันการเงินของรัฐร่วมจัดจำหน่าย

(21 สิงหาคม 2560) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนาคารรักษ์ นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารตัวแทนจากธนาคารทั้ง 20 แห่ง ได้ร่วมงานแถลงข่าว จัดสร้างเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ประชาชน ได้มีไว้เคารพสักการะที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติมายาวนาน 70 ปี และได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันมีคุณประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ.

สำหรับเหรียญที่ระลึกฯ ประกอบด้วยเหรียญ 4 ประเภท ได้แก่

Gold-coin-rama9
1. เหรียญที่ระลึกทองคำ ประเภทธรรมดา ลักษณะเป็นเหรียญกลม วงขอบนอกเรียบ โลหะทองคำร้อยละ 99 เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 มิลลิเมตร น้ำหนัก 20 กรัม ราคาเหรียญ 50,000 บาท

Sliver-coin-rama9
2. เหรียญที่ระลึกเงิน ประเภทธรรมดา ลักษณะเป็นเหรียญกลม วงขอบนอกเรียบ โลหะเงินร้อยละ 92.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 มิลลิเมตร น้ำหนัก 22 กรัม ราคาเหรียญละ 2,000 บาท พร้อมกล่อง

bronze-coin-rama9
3. เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดาพ่นทราย ลักษณะเป็นเหรียญกลม วงขอบนอกเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร น้ำหนัก 150 กรัม ราคาเหรียญละ 3,000 บาท พร้อมกล่อง

nikel-coin-rama9
4. เหรียญที่ระลึกคิวโปรนิกเกิล ประเภทธรรมดา ลักษณะเป็นเหรียญกลม วงขอบนอกเรียบ นิกเกิลร้อยละ 25 ทองแดงร้อยละ 75 เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร น้ำหนัก 15 กรัม ราคาเหรียญละ 100 บาท

รูปแบบของเหรียญที่ระลึก

Gold-coin-rama9-2
ด้านหน้า กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”
ด้านหลัง กลางเหรียญมีพระรูปพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อยู่เหนือลายเมฆ เบื้องบนรูปพระเมรุมาศมีอักษรพระปรมาภิไธย ภปร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ เบื้องหลังรูปพระเมรุมาศมีรูปแสงพระอาทิตย์แผ่รัศมีผ่านปุยเมฆ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” และข้อความ “วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560” ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
Gold-coin-rama9-1

ประเภทเหรียญที่ผลิตและโควต้าในการรับจอง
category-coin
หมายเหตุ
1. ผู้จอง 1 คน จองได้ไม่เกิน 3 สิทธิ (รวมของผู้จอง)
2. ผู้จองสามารถใช้สิทธิเพิ่ม (ครั้งเดียว) กรณีมีการจองแยกเหรียญทองแดงออกจากใบจองเหรียญ 3 ประเภท

กำหนดการเปิดรับจองเหรียญ
วันที่ 22 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560

กำหนดรับเหรียญ ณ สถานที่สั่งจอง
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป โดยรับ ณ สถานที่จอง

การชำระค่าสั่งจองเหรียญที่ระลึ
ชำระ ณ สถานที่สั่งจองในวันและเวลาทำการสั่งจองเท่านั้น

สถานที่เปิดรับจอง
-เหรียญที่ระลึกทั้ง 4 ประเภท
จองได้ที่ กรมธนารักษ์และสำนักงานธนารักษ์ ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น.(วันและเวลาราชการ)
-เหรียญที่ระลึก 3 ประเภท ยกเว้นเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย
จองได้ที่ทุกสาขาของ 19 ธนาคาร ทั่วประเทศ ตามเวลาเปิดของสาขา จนถึง 16:30 น. ได้แก่

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 1. ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 4. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารออมสิน
 7. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 9. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด(มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
– สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร. 02-278-5446
– ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ โทร. 02-278-5641
– พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร. 02-282-0818