กลุ่มธุรกิจการเงินฯ จัดธรรมบรรยายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้สนใจจากภายนอกได้ปฏิบัติธรรมและรับฟังธรรมเทศนา ใกล้ชิดธรรมะ และพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติชอบ