IMG_1942

วันที่ 21 กันยายน  2559 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.วิรไท สันติประภพ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้พบปะหารือและร่วมรับประทานอาหารค่ำกับผู้บริหารระดับสูงของสมาคมธนาคารไทย