รายงานการประชุมภาวะการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2559
สมาคมธนาคารไทย
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมพระราม 4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกและภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2559

ผู้แทนจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้นำเสนอภาพรวมภาวะเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย รวมถึงภาวะเงินฝากและสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ สรุปได้ดังนี้
ภาวะเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ในไตรมาส 4 ปี 2558 GDP สหรัฐฯ เติบโตเพียง 1.8%YoY ชะลอลงจากไตรมาสก่อน และเป็นอัตราการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ 7 ไตรมาส ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออก และการชะลอตัวของการบริโภคภาคเอกชนและการลงทุนรวม ทำให้ภาพรวมทั้งปี 2558 เศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวได้ 2.4% เท่ากับปีก่อน ในด้านอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำจากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ดี ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราการว่างงานเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา อยู่ที่ระดับ 4.9% ต่ำสุดในรอบกว่า 7 ปี
เศรษฐกิจยูโรโซน เริ่มฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ สะท้อนจากเครื่องชี้ส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในทิศทางบวก โดย GDP ไตรมาส 4 ปี 2558 เติบโต 1.8%YoY ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนๆ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้าๆของตลาดแรงงาน และการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง ด้านอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าค่อยๆปรับเพิ่มขึ้น โดยเดือน ม.ค.2559 อยู่ที่ระดับ 0.4% แต่ยังห่างไกลจากระดับเป้าหมายที่ 2% นอกจากนี้ European Commission ได้ปรับลดประมาณการ GDP ปี 2559 ลงจากเดิมคาดว่าขยายตัว 1.8% เป็น 1.7% และเงินเฟ้อลงจาก 1.0% เป็น 0.5%
เศรษฐกิจญี่ปุ่น โดยรวมยังซบเซา เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอ โดย GDP ไตรมาส 4 ปี 2558 เติบโตเพียง 0.5%YoY แต่ลดลง 0.4%QoQ ขณะที่การส่งออกเดือน ธ.ค. 2558 หดตัวถึง 8.0% มากที่สุดในรอบ 39 เดือน อีกทั้งอัตราเงินเฟ้อชะลอลงมาอยู่ที่ 0.2% ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายของ BOJ ที่ระดับ 2% อยู่มาก เป็นผลให้ BOJ ยังคงดำเนินนโยบาย QQE (Quantitative and Qualitative Monetary Easing) และประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ 0.1% เป็นครั้งแรก เพื่อหวังกระตุ้นให้เกิดการบริโภคและการลงทุน
เศรษฐกิจจีน ภาพรวมเศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวและมีความเสี่ยงมากขึ้นในภาคการเงิน โดยเศรษฐกิจใน ไตรมาส 4 ปี 2558 ชะลอลงต่อเนื่องมาอยู่ระดับที่ 6.8%YoY และส่งผลให้เศรษฐกิจจีนตลอดทั้งปี 2558 ขยายตัว 6.9%YoY ชะลอลงจากปีก่อนที่ขยายตัว 7.3% ซึ่งนับเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 25 ปี นอกจากนี้ในด้านการค้าระหว่างประเทศหดตัวลงต่อเนื่อง เดือน ม.ค.2559 การส่งออกในรูปเงินหยวนหดตัว 6.6%YoY ขณะที่การนำเข้าหดตัวถึง 14.1%YoY สอดคล้องกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง
เศรษฐกิจโลก ล่าสุด IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจโลกในปี 2559 โดยจะขยายตัว 3.4% ลดลง 0.2% จากคาดการณ์เดิมเมื่อเดือน ต.ค. 2558 ผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจบราซิล จากเดิมที่คาดว่าในปี 2559 จะหดตัว 1.0% เป็นหดตัว 3.5% ประกอบกับตลาดเงินและตลาดทุนทั่วโลกมีความผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะผลจากการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศต่างๆ เป็นสำคัญ
ภาวะเศรษฐกิจไทย
เศรษฐกิจไทย ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ 2.8% ชะลอลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 2.9% ส่งผลให้ทั้งปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 2.8% ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบอัตราการขยายตัวด้านการใช้จ่ายใน ไตรมาส 4 พบว่า มีปัจจัยสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาคเอกชน ที่ขยายตัวดีขึ้นเป็น 2.5% จากความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้น และผลบวกจากปัจจัยชั่วคราว (การเร่งซื้อรถยนต์ก่อนมีการปรับภาษีสรรพสามิต และมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้) การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว 4.8% สำหรับการลงทุน ยังขยายตัวได้ 9.4% โดยเป็นการเติบโตจากการลงทุนของภาครัฐเป็นหลักที่ขยายตัวสูงถึง 41.4% ขณะที่ภาคการส่งออกยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ สำหรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทย ในปี 2559 สภาพัฒน์ฯ คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ราว 3.3% (ช่วง 2.8% – 3.8%) และมูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัว 1.2% ซึ่งใกล้เคียงกับผลสำรวจการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2559 จากนักวิเคราะห์ของธนาคารต่างๆ ที่ประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในปี 2559 เฉลี่ยที่ 3.16% (ช่วง 2.5% – 3.5%) และการเติบโตของการส่งออกสินค้าเฉลี่ยที่ 1.26%
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม