การประชุมชมรมนักวิเคราห์เศรษฐกิจ สมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559