ประธาน และเลขาชมรมธนาคารจ.ศรีสะเกษเข้าร่วมประชุม กรอ.จังหวัด 2/59. วันที่ 21/3/59 เวลา 13.30. น.ณ.ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่