(5 กรกฎาคม 2560) นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ได้ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่ฯ และนางยุพินพักตร์ เตโชภาส ประธานสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย (Thai American Chamber of Commerce-TCC) และคณะ ณ ห้องจินตภัทร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า การเงิน และเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างภาคเอกชนไทยและแคลลิฟอร์เนีย.

califonia