กระทรวงการคลังทุ่มงบ โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตในเดือนมิ.ย.นี้

84 ล้าน เพื่อกระตุ้นประชาชนใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตแทนเงินสด

DSC_7260

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตนี้จะใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมในเดือนพ.ค. 2560 และแจกต่อเนื่องทุกเดือน เป็นเวลา 12 เดือน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 84 ล้านบาท ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล ได้แก่ ประชาชนที่ใช้บัตรเดบิตของสถาบันการเงินไทยเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการในประเทศ โดยไม่รวมธุรกรรมe-Commerce และการโอนเงิน และร้านค้าที่มีรายได้ไม่เกิน 500 ล้านบาทที่ติดตั้งเครื่องอีดีซีหรือปรับปรุงเครื่อง
การแจกโชคทุกเดือน รวม 1 ปี นับตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2560-31 พ.ค. 2561 รางวัลสูงสุดเดือนละ 1 ล้านบาท ทั้งบุคคลทั่วไปและร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC ภายใต้โครงการขยายการใช้บัตร National e-Payment ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epayment.go.th หรือ http://www.epayment.go.th/home/app/project-2