เปิดตัวเว็บไซต์ National e-Payment

007

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานเปิดเว็บไซต์ National e-Payment ที่ทางสมาคมธนาคารได้ร่วมจัดทำขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้มีการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์
National e-Payment ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.epayment.go.th
โดยแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ National e-Payment แบ่งออกเป็น 5 โครงการได้แก่
  • โครงการที่ 1 บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ “พร้อมเพย์ – PromptPay” (ระบบการชำระเงินแบบ Any ID )
  • โครงการที่ 2 การขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์
  • โครงการที่ 3 ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
  • โครงการที่ 4 โครงการ e-Payment ภาครัฐ
ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดดังเว็บไซต์ดังกล่าว