พร้อมเพย์1
บริการพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคารใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน  “ใคร ๆ ก็โอนเงินมาให้เราได้โดยไม่ต้องถามเลขที่บัญชีธนาคาร”

 

พร้อมเพย์2

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ถาม-ตอบ พร้อมเพย์