คุณยศ  กิมสวัสดิ์ ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย ในรายการช่วยคิดช่วยทำ ช่อง 3 HD วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ชี้แจงความพร้อมของ พร้อมเพย์ (PromptPay)