รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO16-A00003

Datecs Ltd.
115A Tsarigradsko Shosse, Sofia,
1784, Bilgaria
Georgi
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Valid from Valid thru
BluePad mPOS-BP-50 16 May 2016  15 May 2018

No. PSO16-A00004

Nera Payment Solutions (Thailand) Ltd.
253 Asoke 26th Fl. Sukhumvit 21rd.,
Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok
10110 Thailand
Paitoon  Srisuwankan
paitoon.srisuwankan@nera.net
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Valid from Valid thru
Spectra T1000 6 Jun 2016 5 Jun 2018

No. PSO16-A00005

VeriFone (Thailand) Co., Ltd
 Thanapoom Tower, Unit C2, D 10th Floor,
 1550 New Petchburi Road, Makkasan,
 Ratthawi, Bangkok 10400 Thailand
Chanintorn Chnnuhong
ChanintornC1@vverifone.com
Certification Type & Validity Term
LoC No. PSO16-A00005
Terminal Brand Model Valid from Valid thru
Verifone Type22, POS-Verifone-Optimum T42/M42  6 June 2016  5 June 2018
LoA No. LOA-1705-0001 By : TPN (Thai Payment Network Co.,Lyd)
Type, brand and model Valid from Valid thru
Type 22, POS-Verifone-Optimum T42/M42 25-May-2017 24-May-2019

No. PSO16-A00006

Ingenico (Thailand) Co.,Ltd.
253 Asoke 26th Fl. Sukhumvit 21rd.,
Klongtoey Nua, Wattana,
Bangkok 10110 Thailand
Paitoon Srisuwankan
paitoon.srisuwankan@ingenico.com
Certification Type & Validity Term
LoC No. PSO16-A00006
Terminal Brand Model Valid from Valid thru
Ingenico iCT2xx,iWL2xx  6 June 2016  5 June 2018
LoA No. LOA-1705-0001 By : TPN (Thai Payment Network Co.,Lyd)
Type, brand and model Valid from Valid thru
Ingenico iCT2xx 25-May-2017 24-May-2019