รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO16-A00012

POSNET Co.,Ltd. 
 99/4 SoftwarePark , 32 Fl. , Moo 4,
 Chaengwattana Rd.,
 Klong Gluar , Pak-Kred ,
 Nonthaburi 11120 Thailand
 Athaporn Suthiboon
 Athaporn.S@samtel.samartcorp.com
Certification Type & Validity Term
LoC No. PSO16-A00012
Terminal Brand Model Valid from Valid thru
LANDI E830 5 Sep 2016  4 Sep 2018
LoA No. LOA-1705-0001 By : TPN (Thai Payment Network Co.,Lyd)
Type, brand and model Valid from Valid thru
LANDI E830 25-May-2017 24-May-2019

No. PSO16-A00013

POSNET Co.,Ltd.
99/4 SoftwarePark , 32 Fl. , Moo 4,
Chaengwattana Rd.,
Klong Gluar , Pak-Kred ,
Nonthaburi 11120 Thailand
Athaporn Suthiboon
Athaporn.S@samtel.samartcorp.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Valid from Valid thru
Verifone Magic 3 6 Sep 2016 5 Sep 2018

No. PSO16-A00014

VeriFone (Thailand) Co., Ltd
Thanapoom Tower, Unit C2, D 10th Floor,
1550 New Petchburi Road, Makkasan, Ratthawi,
Bangkok 10400 Thailand
Chanintorn Channuhong
ChanintornC1@vverifone.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Valid from Valid thru
Verifone C680 7 Dec 2016 7 Dec 2018