คลินิกแก้หนี้1
นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทย ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ผนึกกำลัง 16 แบงค์พาณิชย์ จัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน (คลีนิกแก้หนี้) เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงถึง 80% ของจีดีพี โครงการดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้ของลูกหนี้แบบองค์รวมของลูกค้า โดยนำเอาหนี้เสียของลูกค้าจากหลายสถาบันการเงินมาแก้ไขปัญหาพร้อมกันในคราวเดียว มีหน่วยงานกลางคือ บริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (SAM) เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งลูกค้าที่เข้าโครงการจะได้รับการผ่อนปรนระยะเวลาชำระหนี้ในระยะยาว ตามวงเงินที่เหมาะสม อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งนี้ โครงการนำร่องจะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และจะมีการติดตามประเมินผลโครงการนี้เป็นระยะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง.

ลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ 1.บุคคลธรรมดามีเงินเดือนประจำ 2.อายุไม่เกิน 65 ปี 3.มีหนี้บัครเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างชำระเกิน 3 เดือนหรือ 90 วันกับธนาคารเจ้าหนี้ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 4.ไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี 5.เงินต้นรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท 6.เต็มใจไม่ก่อหนี้เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี ลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SAM โทรศัพท์ 0-2610-2266

คลินิกแก้หนี้2

ถาม- ตอบโครงการคลินิกแก้หนี้