เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการสภากาชาดไทย ผ่านการออกสลากกาชาด ธนาคารธนชาต และการร่วมออกร้านงานกาชาดประจำปี ที่สวนอัมพร

ที่มาจากเว็บธนาคารธนชาต : http://thanachartcsr.com/?page_id=1435