เพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และการอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรม ภายใต้ความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปในการร่วมถวายปัจจัยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ที่มาจากเว็บธนาคารธนชาต : http://thanachartcsr.com/?page_id=993