คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ต้อนรับคณะสื่อมวลชนนิวซีแลนด์

          นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน (กกร.) ได้ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนนิวซีแลนด์ ที่ขอเข้ารับฟังการบรรยายสรุปเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจไทย  ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และการสนับสนุนของภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะประเด็นประชารัฐ เพื่อรับทราบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เข้าใจภาพรวม ศักยภาพและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย รวมถึงโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อสาธารณชนและนักลงทุนนิวซีแลนด์ต่อไป ณ ห้องประชุมบางรัก โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559