ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมงานแถลงข่าว “APEC CEO Summit 2022”

          ในปี 2022 ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นประธาน APEC และ APEC Business Advisory Council (ABAC) และประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC) ในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ โดย ABAC ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC CEO Summit 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้นำประเทศและ CEO ของบริษัทระดับใหญ่ของโลก และผู้บริหารจากองค์กรระหว่างประเทศชั้นนำเข้าร่วมเป็นวิทยากร และมี CEO และผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจจากทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จะมาร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ แนวคิด และมุมมอง เพื่ออนาคตแห่งความก้าวหน้าของทั้งจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งมีบทบาทในการรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจเกี่ยวกับแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ให้เอื้อต่อการค้า        การลงทุน และการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคในอนาคต

    งานนี้ภาคเอกชนไทยเดินหน้าเต็มกำลังในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดผู้นำทางธุรกิจอันทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียแปซิฟิก “APEC CEO Summit 2022” ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้แนวคิด ‘Embrace Engage Enable’ เพื่อส่งเสริมความมั่งคั่งและการเติบโตของประชาชนและสังคมในเอเชียแปซิฟิก สู่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนการแบ่งปันแง่มุมทางนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตร่วมกัน

          ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย (TBA) นำโดย ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากขวา) และคุณพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และผู้สนับสนุน Platinum Package (คนที่ 2 จากขวา) ได้ให้เกียรติ         เข้าร่วมงานแถลงข่าว ‘APEC CEO Summit 2022’  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00-11:30 น. ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น7 ไอคอนสยาม

         นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผู้แทนหลักสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคประเทศไทย และประธาน APEC CEO Summit 2022  กล่าวถึงว่าประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมของผู้นำทางธุรกิจและรัฐบาลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งหลังจากปี 2003 นอกจากนี้ ยังเป็นการประชุมแบบพบปะกันเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปีหลังที่โลกเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด 19

จึงนับเป็นบรรยากาศอันดี ที่ซีอีโอและผู้บริหารระดับสูงในแต่ละภาคธุรกิจ จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเพื่อหารือเกี่ยวกับความท้าทายระดับภูมิภาค และมีส่วนร่วมในการเจรจากับผู้นำเอเปค ซึ่งจะเป็นโอกาสทางการค้าและการลงทุนให้เกิดขึ้นทั้งต่อประเทศไทยและในระดับภูมิภาค

          นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพของภาคธุรกิจไทยสู่เวทีโลก ด้วยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประมาณ 5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยที่ภาคเอกชนเป็นกลไกหลักในการเติบโตไม่ว่าการส่งออกกว่า 70% ของจีดีพี, การมีภาคอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง (40% ของจีดีพี) และภาคบริการที่แข็งแรง (50% ของจีดีพี)

          โดยจุดแข็งของไทยคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทางการเงิน (Tourism and financial services industries) ตลอดจนจุดแข็งด้านอาหารที่ไทยเรามีจุดเด่นด้านความมั่นคงของอาหารในเวทีโลกอีกด้วย โดยจุดแข็งของไทยคืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการทางการเงิน(Tourism and financial services industries) ตลอดจนจุดแข็งด้านอาหารที่ไทยเรามีจุดเด่นด้านความมั่นคงของอาหารในเวทีโลกอีกด้วย

          สำหรับหัวข้อสำหรับการประชุม APEC CEO Summit 2022 นี้ ได้แก่ Innovation, The Global Economy and the Future of APEC, Trade and Investment, Circular Economy in Practice, Digital Economy, Future of Work, Inclusive Growth, Healthcare after the Pandemic, และอื่นๆ โดยมีตารางกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจร่วมกัน โดยนอกเหนือจากประเด็นที่น่าจับตาในการผลักดันทางเศรษฐกิจ ความพิเศษของการประชุมในปีนี้ คือมีกิจกรรมที่บุคคล ผู้มีชื่อเสียงจากภาครัฐ เอกชน รวมทั้งผู้นำเอเปคหลายท่านขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อต่างๆ ที่กำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจและการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบพบปะกัน ทำให้แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งความมั่นใจ ของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นหลังการแพร่ระบาดของโควิดอีกด้วย