สมาคมธนาคารไทยร่วมพิธีเปิดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 “คุณกอบศักดิ์  ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย  ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)  พร้อมด้วยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และมีผู้แทนจากสถาบันการเงินรวมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเปิดงานจำนวนมาก

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมในงานมหกรรมยังคงประกอบด้วยการแก้ไขหนี้สินเดิม โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขการผ่อนชำระ ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ยค้างชำระ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  ปลอดชำระเงินต้นนานเป็นพิเศษ  ผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษเพื่อส่งเสริมการออม การให้คำปรึกษาทางออกให้ธุรกิจ คำปรึกษาทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการให้ความรู้ทางการเงิน การลงทุน และการออม การขายสินทรัพย์ NPA ของสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน   สำหรับบรรยากาศการเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนที่จังหวัดขอนแก่นครั้งนี้ มีประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับปัญหาให้ความสนใจมาต่อแถวเข้ารับคำแนะนำ คำปรึกษาในการแก้หนี้กับสถาบันการเงินต่างๆ ที่มาเปิดบูธให้บริการกันอย่างต่อเนื่อง มีทั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ และเดินทางเข้ามาร่วมงานที่หน้างานจำนวนมาก

ในการนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของสมาคมธนาคารไทย   พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณที่ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆ และรับฟังปัญหาของประชาชนและผู้ประกอบการที่มาติดต่อปรึกษาแก้ปัญหาหนี้ ซึ่งการแก้ไขไม่ใช่เฉพาะเพียงในงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ฯ เท่านั้น แต่การมาในงานนี้จะได้รับสิทธิพิเศษจากแต่ละธนาคารของรัฐอีกด้วย