ยื่นภาษีออนไลน์ได้ง่ายขึ้น!

กรมสรรพากร ได้เปิดบริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID เพื่อเข้าสู่บริการ e-Filing บนเว็บไซต์ เป็นการเพิ่มบริการเพื่อให้บุคคลธรรมดาที่ยื่นแบบภาษีเงินได้ออนไลน์ได้แล้ว โดยสามารถยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID ได้เพียงแค่ 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้