สมาคมธนาคารไทยร่วมจัดแสดงนวัตกรรมการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Payment)
ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน”

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 “คุณกอบศักดิ์  ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และ “คุณยศ  กิมสวัสดิ์” ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) หรือ เอเปค 2022 (APEC 2022) ภายใต้แนวคิด “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.” ซึ่งสมาคมธนาคารไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของไทยกับ 4 เขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย และได้จัดทำแนวปฏิบัติการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างเขตเศรษฐกิจ ภายใต้ชื่อ “APEC Policy Considerations for Developing Cross-Border Payments and Remittances” เพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกเอเปคอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินระหว่างเขตเศรษฐกิจในอนาคต มีการนำเสนอแนวปฏิบัติดังกล่าวต่อที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน”  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ ภายในงานประชุม ASEAN Finance Ministers ทางสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด และ 5 ธนาคารพาณิชย์นำร่อง ได้แก่ กรุงเทพ กสิกรไทย กรุงไทย ไทยพาณิชย์ และกรุงศรีอยุธยา ได้ร่วมกันจัดแสดงนวัตกรรมการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Payment) ประกอบด้วย Cross-border QR Payment  Connectivity และ Digital Supply Chain Solution โดยได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ผู้แทนจากกระทรวงการคลังของมาเลเซีย และอินโดนีเซีย รวมทั้งผู้แทนจากธนาคารกลางเวียดนาม ร่วมแสดงการใช้บริการชำระเงินข้ามประเทศระหว่างเขตเศรษฐกิจด้วย QR Code ผ่านการใช้ mobile banking ร่วมกับ น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน  ซึ่งบริการดังกล่าวช่วยสร้างประสบการณ์การชำระเงินให้เหมือนการใช้ mobile banking อยู่ในประเทศตนเอง ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการใช้จ่ายเป็นอย่างมาก

การเชื่อมโยงบริการชำระเงินจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการทำธุรกรรมชำระเงินระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน และบริการต่าง ๆ ในภูมิภาค ทำให้ประชาชนและธุรกิจสามารถทำธุรกรรมระหว่างประเทศได้รวดเร็ว ด้วยค่าธรรมเนียมที่ถูกลง และเข้าถึงผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น สมาคมธนาคารไทยจะร่วมดำเนินการในระยะต่อไปเพื่อให้การเชื่อมโยงระบบการชำระเงินนี้ขยายไปยังสมาชิกเอเปคอื่น ๆ  ช่วยทำให้ความร่วมมือทางการเงินและเศรษฐกิจในเอเปคเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น

สิงคโปร์

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

เวียดนาม