เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2565 สมาคมธนาคารไทย  โดย “คุณผยง ศรีวณิช” ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย “คุณกิตติพัฒน์ เพียรธรรม” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย และ “คุณวรุณ กาญจนภู” รองเลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ   ได้รับเกียรติเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ท้องสนามหลวง  เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  แสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดยเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า ในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ จำนวน 171 รูป เวลา 07.00 น. และพิธีช่วงเย็น ได้แก่ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา 18.00 น. และเวลา 19.19 น. ทั้งนี้ทุกกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด