เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมออกรายการสถานีประชาชน ช่อง Thai PBS

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมออกรายการสถานีประชาชน ช่อง Thai PBS ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เพื่อเตือนภัยออนไลน์ให้กับประชาชน