ประเทศไทยเปิดฉากการประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 นำภาคเอกชนยกระดับเศรษฐกิจแห่งเอเชีย – แปซิฟิก

        ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ ABAC และการประชุม APEC CEO Summit 2022 ภายใต้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงเดือน พ.ย.ภายใต้กรอบ เศรษฐกิจระดับภูมิภาค ดิจิทัล MSMEs ความยั่งยืน และภาคการเงิน พร้อมชงข้อเสนอเข้าที่ประชุมเอเปค

ABAC Meeting

        นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Advisory Council (ABAC) ประเทศไทยกล่าวว่า ABAC ประกอบด้วยสมาชิกหลักจำนวน 63 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้นำของแต่ละเขตเศรษฐกิจ (3 คนต่อหนึ่งเขตเศรษฐกิจ จาก 21 เขตเศรษฐกิจของเอเชีย-แปซิฟิก) โดยในทุกปี สมาชิกของ APEC Business Advisory Council จะรวมตัว ณ การประชุมของสภาฯ จำนวน 4 ครั้ง และงาน APEC CEO Summit จำนวน 1 ครั้ง เพื่อร่วมหารือ และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านธุรกิจและความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อพัฒนาบทสรุปคำแนะนำประจำปีที่จะยื่นเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

สำหรับการประชุม ABAC  ในปี 2022  ซึ่งผลักดันการจัดงานด้วยแนวคิด EMBRACE ENGAGE ENABLE พร้อมเปิดรับโอกาสการกลับมาร่วมประชุมของผู้นำภาคเอกชนในสถานที่จริง (Onsite) เป็นปีแรกนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19

ABAC

นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยควรน้อมรับ เพราะเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพ จุดแข็ง และเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์ของประเทศ และการร่วมระดมความคิดเพื่อขยายขีดจำกัดของภูมิภาค ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางภาคธุรกิจของภูมิภาคและโลกที่สำคัญ

“ABACไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจจาก 21 เขตเศรษฐกิจของเอเชีย-แปซิฟิกเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของประชาชน ผู้ที่ทำให้ธุรกิจของเราต่างดำเนินอยู่ได้ในวันนี้ ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ อาทิ เหตุโรคระบาด และเหตุการณ์ระหว่างประเทศ ได้สร้างผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านวิถีชีวิตของผู้คน และด้านการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยเหตุนี้ร่วมมือระหว่างสมาชิกของ APEC Business Advisory Council จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาบทสรุปคำแนะนำที่สะท้อนความต้องการของผู้คนในภูมิภาคอย่างแท้จริง และนำยื่นเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในช่วงปลายปี 2022”

ทั้งนี้การดำเนินการประชุม APEC Business Advisory Council 2022 นั้นได้ผ่านวาระการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ ณ ประเทศสิงคโปร์ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยการประชุมครั้งที่ 3 จะมีขึ้นในวันที่ 26-29 กรกฎาคม ณ ประเทศเวียดนาม ส่วนการประชุมครั้งที่ 4 จะมีขึ้น ณ​ วันที่ 13-16 พฤศจิกายน ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังจะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน APEC CEO Summit 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน อีกด้วย

นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยควรน้อมรับ เพราะเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพ จุดแข็ง และเสน่ห์ที่มีเอกลักษณ์ของประเทศ และการร่วมระดมความคิดเพื่อขยายขีดจำกัดของภูมิภาค ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางภาคธุรกิจของภูมิภาคและโลกที่สำคัญ

“ABAC ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของภาคธุรกิจจาก 21 เขตเศรษฐกิจของเอเชีย-แปซิฟิกเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของประชาชน ผู้ที่ทำให้ธุรกิจของเราต่างดำเนินอยู่ได้ในวันนี้ ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ อาทิ เหตุโรคระบาด และเหตุการณ์ระหว่างประเทศ ได้สร้างผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านวิถีชีวิตของผู้คน และด้านการเติบโตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยเหตุนี้ร่วมมือระหว่างสมาชิกของ APEC Business Advisory Council จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาบทสรุปคำแนะนำที่สะท้อนความต้องการของผู้คนในภูมิภาคอย่างแท้จริง และนำยื่นเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในช่วงปลายปี 2022”

ทั้งนี้ การดำเนินการประชุม APEC Business Advisory Council 2022 นั้นได้ผ่านวาระการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ ณ ประเทศสิงคโปร์ และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-28 เมษายน ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดยการประชุมครั้งที่ 3 จะมีขึ้นในวันที่ 26-29 กรกฎาคม ณ ประเทศเวียดนาม ส่วนการประชุมครั้งที่ 4 จะมีขึ้น ณ​ วันที่ 13-16 พฤศจิกายน ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย นอกจากนี้ ประเทศไทยยังจะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน APEC CEO Summit 2022 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน อีกด้วย