ด้วยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564

รายละเอียดคุณสมบัติ : >>คลิก<<