สมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการประชาสัมพันธ์ให้กระทรวงการคลัง

ในโอกาสที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค

(APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 29

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 “คุณกอบศักดิ์  ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย หารือกับ “คุณฤทธิ์ ศยามานนท์” ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ชั้น 6 เวลา 08:30 – 09:10 น. เพื่อตอบรับการเข้าเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ในโอกาสที่กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค (APEC Finance Ministers’ Meeting: APEC FMM) ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 19 21 ตุลาคม 2565 โดยสมาคมฯ จะสนับสนุนเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว ได้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านความร่วมมือประชาสัมพันธ์จากธนาคารสมาชิก