ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายบัตรเดบิตภายในประเทศ เป็นหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการมาตรฐาน
ชิปการ์ดไทย (TBC Card Council) เห็นชอบให้ดำเนินการ
1. TPN (Thai Payment Network)
Contact Person
Ms.Vipawan Yongvikul
General Manager
Thai Payment Network Co.,Ltd.
173/19 Asia Centre building 18th Floor, South Sathorn Road
Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 Thailand
Tel : +66 2017 9900
E-mail : vipawan@thaipaymentnetwork.co.th