เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C17-00007

G&D (China) Information Technologies Co.,Ltd
399 Huoju Road,
High-New Tech Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province,
330096 P.R.China
Zhang Wei
gdchina@vip.163.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
P60D040 NXP, P60D040 Contact&Contactless TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
21 Aug. 2017 21 Aug. 2019 CDCT1722T1TP

No. PSO-C17-00008

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Optelio Contactless D16 R6 M7794 Contact&Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+MasterCard]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
3 July 2017 3 July 2019 MDZS171YW1TP,
CLOA-GEMA121002-130218(d)

No. PSO-C17-00009

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Contactless R6 M7794 Contact&Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
3 July 2017 3 July 2019 MDZS171YW1TP,
CLOA-GEMA121002-130218(d)