เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน A TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C18-00030.1

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
FXR5 Centaurus Contact TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
24 Oct 2018 16 Oct 2020 CDCT18BF91TP

No. PSO-C18-00031

UBIVELOX Inc.
13F Pan Pacific Building,
12, Digital-ro 31-gil, Guro-gu,
Seoul, Korea
Jae Yoo
jaeyoo@ubivelox.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Ucard UBJ31-G28 IFX_UCI_12h (SLC32PDL348) Contact&Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+MC]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref. Ref. Antenna Doc.
24 Oct. 2018 24 Oct. 2020 MDZS18CAB1TP,
CLOA-UBVE170801-171130(a)
CDCT192IZ1TP
CTMA192W31TP
CTMA2014V1TP

No. PSO-C18-00032

UBIVELOX Inc.
13F Pan Pacific Building,
12, Digital-ro 31-gil, Guro-gu,
Seoul, Korea
Jae Yoo
jaeyoo@ubivelox.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Ucard UBJ31-G28 IFX_UCI_12h (SLC32PDL348) Contact&Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref. Ref. Antenna Doc.
29 Oct. 2018 29 Oct. 2020 MDZS18CAB1TP,
LBUBIV03004
CDCT192IZ1TP
CTMA192W21TP
CTMA2014U1TP

No. PSO-C18-00033

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road,Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
FXR5 Centaurus Contact TBCC Multi App.
[TBCC+UPI]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
31 Oct. 2018 31 Oct. 2020 MDZS18BF41TP,
CDCT18BF91TP

No. PSO-C18-00034

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road,Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
FXR5 Centaurus Contact TBCC Multi App.
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
9 Nov. 2018 9 Nov. 2020 MDZS18CDQ1TP,
LBGEM02974