เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C18-00006

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Contactless R9.2 IFX_UCI_12h SLC32PDL348 Contact & Contactless TBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref. Ref. Antenna Doc.
7 Feb 2018 7 Feb 2020 MDZS179H01TP CTMA192291TP
CTMA193N31TP

No. PSO-C18-00007

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Contactless R9.2 IFX_UCI_12h SLC32PDL348 Contact & Contactless TBCC Multi-App
[TBCC+Pure]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
7 Feb 2018 7 Feb 2020 MDZS179GZ1TP

No. PSO-C18-00008

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Contactless R9.2 IFX_UCI_12h SLC32PDL348 Contact & Contactless TBCC Multi-App
[TBCC+MC]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref. Ref. Antenna Doc.
13 Feb 2018 13 Feb 2020 MDZS179GY1TPM
/Chip Advance V2.8
CTMA192281TP
CTMA193N41TP

No. PSO-C18-00009

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Contactless R9.2 Infineon Contact & Contactless TBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref. Ref. Antenna Doc.
19 Feb 2018 19 Feb 2020 MDZS180831TP
VSDC v2.8.1g
CTMA192261TP
CTMA193N21TP

No. PSO-C18-00010

UBIVELOX Inc.
13F Pan Pacific Building, 12,
Digital-ro 31-gil, Guro-gu,
Seoul, Korea
Jae Yoo
jaeyoo@ubivelox.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Ucard UBJ21-G22 S3FT9PE Contact TBCC Multi-App
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
19 Feb 2018 19 Feb 2020 MDZS1803V1TP
VSDC 2.8.1 f1