เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน A TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C19-00058

Chutian Dragon Co., Ltd.
zhuweitian yifa industrial zone of Fenggang,
Dongguan, Guangdong,
China. 523697
Zhang Xu
zhangxu@ctdcn.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Chutian Dragon Financial IC Card P60D041 Contact & Contactless TBCC Multi-App
[TBCC+UPI]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
31 Jan. 2019 31 Jan. 2021 MDZS190AT1TP,
CDCT18EDG1TP,
CDCT18EDH1TP