เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C16-00019

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor
555 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Contactless R6 M7794 Contact&Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
6 Feb 2017 6 Feb 2019 MDZS166IU1TP,
LBGEMA2180

No. PSO-C16-00020

Giesecke & Devrient Asia Pte Ltd (G&D)
123 Genting Lane #04-01, Yenom Industrial Building, Singapore 349574
Farouk Musthafa
farouk.musthafa@gi-de.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
SLE77CFX1840P M7793 Contact TBCC Multi App.
[TBCC+CUP]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
6 Feb 2017 6 Feb 2019 MDZS166IU1TP,
CDDE1603N2TP

No. PSO-C16-00021

UBIVELOX Inc.
13F Pan Pacific Building, 12,
Digital-ro 31-gil, Guro-gu,Seoul, Korea
Jae Yoo
jaeyoo@ubivelox.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Ucard UBJ31-G21 SLE77CLFX2400PM Contact&Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
22 Mar 2017 22 Mar 2019 MDZS170HT1TP,
VSDC 2.8.1am2s

No. PSO-C16-00022

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Optelio Contactless R6 M7794 Contactless TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
22 Mar 2017 22 Mar 2019 CQPR166LK1TP

No. PSO-C16-00023

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor,
555 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Optelio Contactless R6 M7794 Contact & Contactless2 TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
22 Mar 2017 22 Mar 2019 CDDR166LJ1TP

No. PSO-C16-00024

Oberthur Card Systems Science And Technology (Shenzhen) Co.,Ltd
5F, Great Wall Technology Building 3#,
No.2 Kefa Road, Science and Technology Park,
Nanshan District, Shenzhen, P.R.China
William Chang
william-kim-huat.chang@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
UICS Fly V2.0 SLE77CLFX2407PM Contact TBCC Single App.
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
22 Mar 2017 22 Mar 2019 CDCT1704W1TP