เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C16-00018

Watchdata System Co.,Ltd
Qiming International Mnsion,No.101, Wangjing Lize Middle Park, Chaoyang District, Beijing
Yuesheng Fu
yuesheng.fu@watchdata.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
TimeCOS-JC-T0-6 1.1 M7793 Contact TBCC Multi App.
[TBCC+MasterCard]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
23 Jan 2017 23 Jan 2019 MDZS166IL2TP,
CLOA-WADA160601-161222(a)

No. PSO-C16-00019

Gemalto (Thailand) Limited
Rasa Tower, 23rd Floor
555 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900
Thailand
Venka Vimar
Venka.Vimar@gemalto.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
Contactless R6 M7794 Contact&Contactless TBCC Multi App.
[TBCC+VISA]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
6 Feb 2017 6 Feb 2019 MDZS166IU1TP,
LBGEMA2180

No. PSO-C16-00020

Giesecke & Devrient Asia Pte Ltd (G&D)
123 Genting Lane #04-01, Yenom Industrial Building, Singapore 349574
Farouk Musthafa
farouk.musthafa@gi-de.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
SLE77CFX1840P M7793 Contact TBCC Multi App.
[TBCC+CUP]
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
6 Feb 2017 6 Feb 2019 MDZS166IU1TP,
CDDE1603N2TP