รายชื่อสมาชิก
 1. ธนาคารไทยพาณิชย์
 2. ธนาคารทหารไทย
 3. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
 4. ธนาคารกสิกรไทย
 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 6. ธนาคารซิตี้แบงก์
 7. ธนาคารกรุงเทพ
 8. ธนาคารเอชเอสบีซี
 9. ธนาคารกรุงไทย
 10. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 11. ธนาคารธนชาต