คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน (กกร) และ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค

ได้จัดงานสัมมนา Asia-Pacific Financial Forum (APFF)

APFF-Financial- Technology

คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน (กกร) และสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council – ABAC) ในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) ซึ่งเป็นภาคเอกชนของประเทศในภูมิภาคเอเปคที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล 21 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ Trade Supply Chain Finance และ Financial Technology Dialogue Facilitating innovation in financial market infrastructure ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยในงานได้เชิญวิทยากรจากประเทศไทยและต่างประเทศที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ มาเป็นผู้ร่วมบรรยายและให้ความรู้ ซึ่งผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับข้อมูลของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภูมิภาคกลุ่มประเทศสมาชิกเอเปค ซึ่งมีผลต่อการยกระดับความสามารถในการดำเนินธุรกิจ การแข่งขัน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ของนักธุรกิจไทยและของประเทศไทย โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ MSME

APFF-Financial- Technology3
APFF-Supply Chain-2

APFF-Supply Chain-1

APFF-Financial- Technology4
APFF-Financial- Technology2