ข่าวสาร

­

“สมาคมธนาคารไทย” ออกแนวทางการให้บริการทางการเงินแก่ผู้พิการทางสายตา

สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและสังคม ตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน [.....]

สมาคมธนาคารไทยออกบูธจัดแสดงความก้าวหน้าเรื่อง Cross-border Digital Trade & Payment Connectivity และ National Digital Trade Platform (NDTP)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 “คุณกอบศักดิ์  ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วย “คุณยศ  กิมสวัสดิ์” ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย  และ “คุณวรรณา นพอาภรณ์” กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด  ร่วมเป็นเกียรติที่สมาคมธนาคารไทยออกบูธจัดแสดงความก้าวหน้าในเรื่อง Cross-border Digital Trade & Payment Connectivity [.....]

สมาคมธนาคารไทยร่วมพิธีเปิดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ “มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 “คุณกอบศักดิ์  ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย  ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2565 โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) [.....]

สมาคมธนาคารไทย ผลักดันความร่วมมือภาคธุรกิจของประเทศสมาชิกเอเปค บนเวที ABAC-SFDN

  วันที่ 21 ตุลาคม 2565 “คุณผยง ศรีวณิช” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และประธานสมาคมธนาคารไทย และ “คุณกอบศักดิ์  ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย  ผลักดันความร่วมมือภาคธุรกิจของประเทศสมาชิกเอเปค บนเวที ABAC-SFDN ขับเคลื่อน “การเงินเพื่อความยั่งยืน” เสริมศักยภาพธุรกิจ พร้อมสนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ [.....]

สมาคมธนาคารไทยร่วมจัดแสดงนวัตกรรมการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Payment)ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29

สมาคมธนาคารไทยร่วมจัดแสดงนวัตกรรมการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Payment)ในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งสู่การเงินการคลังยั่งยืน” [.....]

สมาคมบริษัทจัดการลงทุนแนะผู้ลงทุนใน SSF/RMFเตรียมพร้อม!! แจ้งความประสงค์ลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์ใหม่กรมสรรพากร

  ตามที่กรมสรรพากรได้ออกกฎหมายใหม่ 2 ฉบับคือ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 414 และ 415) กำหนดให้บุคคลที่ซื้อกอง SSF /RMF ตั้งแต่ปี 2565  ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีมีหน้าที่ต้อง “แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี” กับทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) [.....]

สมาคมธนาคารไทยร่วมเปิดตัวหนังสั้นธีม “Business of the People” สะท้อนพันธกิจ ABAC ที่มุ่งสนับสนุนให้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. “คุณผยง ศรีวณิช” ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ “คุณกอบศักดิ์ ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) , คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 2022 เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสั้นในธีม “Business of the People” สะท้อนพันธกิจ ABAC ที่มุ่งสนับสนุนให้ทุกคนร่วมขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีร่วมกัน ณ ลานบีคอน 3 (หน้าสตาร์บคัส์รีเซิร์ฟ)ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพฯ [.....]

October Series 2022 | งานอบรมสัมมนาวิชาการส่งท้ายปี กับ 4 Forum สุดเข้มข้น!!

งานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนดิจิทัลเทคโนโลยีหลากหลายมิติ  วันที่ 26-27 ตุลาคม 65 (รูปแบบ Online ผ่าน Zoom Webinar) [.....]

“สมาคมธนาคารไทย” ร่วมประชุม กรอ.กทม.นัดแรก ดันเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิด Digital Transformation

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 “คุณผยง ศรีวณิช ” ประธานสมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน กรุงเทพมหานคร (กรอ.กทม.) ครั้งที่ 1/2565 โดยคุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร [.....]

วิศวฯ จุฬาฯ จับมือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมและสมาคมระดับชาติประกาศเป้าหมาย ปลดล็อกการศึกษาไทย มุ่งผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง ตามความต้องการตลาดโลกยุคดิจิทัล

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 “คุณกอบศักดิ์ ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วมลงนามปฏิญญาและแถลงข่าวประกาศเป้าหมายความร่วมมือการร่วมผลิตกำลังคนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน เพื่อให้การผลิตกำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้ข้อเสนอการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher education sandbox) [.....]