ข่าวสาร

­

มาตรการส่งเสริมมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรการฯ) โดยมีสาระสำคัญดังนี้ [...]

สมาคมธนาคารไทย ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมกับธนาคารสมาชิก เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ที่อิมแพคเมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต [...]

โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย คุณชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ CEO Sponser แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี สมาคมธนาคารไทยด้าน Financial Inclusion and Supporting the Real Economy พร้อมธนาคารสมาชิก 8 แห่ง เปิดตัวงานสัมมนาภายใต้ “โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 2” [...]

ข้อควรรู้ที่ทำให้คุณใช้เช็คได้อย่างสบายใจ

ภาพจาก : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมาคมธนาคารไทย จัดประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยและ สปป.ลาว ครั้งที่ 7

สมาคมธนาคารไทย ได้จัดประชุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารพาณิชย์ไทยและ สปป.ลาว ครั้งที่ 7 ณ ห้องปัญญาวิจิตร ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น [...]

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile Banking

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวของการโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile banking ในช่วงเวลาประมาณ 16.45-19.30น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทำให้มีลูกค้าที่ทำรายการในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกนั้น [...]

การสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยของภาคการธนาคาร

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สร้างความร่วมมือในภาคการธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรับมือภัยไซเบอร์ที่สำคัญ [...]

สมาคมธนาคารไทย ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ภายใต้แนวคิด “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) [..]

สมาคมธนาคารไทย ขอชี้แจงกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวของระบบ

สมาคมธนาคารไทย ขอชี้แจงกรณีปัญหาเหตุขัดข้องชั่วคราวที่เกิดกับบางธนาคาร ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 [...]

คณะผู้บริหารหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (JFCCT) เข้าพบเลขาธิการฯ และผู้บริหารชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs

คณะผู้บริหารหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย (Joint Foreign Chambers of Commerce in Thailand - JFCCT) นำโดย Mrs. Vibeke Lyssand Leirvag (Vice Chair of JFCCT), Dr. Supareak Charlie (CHOMCHAN SME Committee, Chair of JFCCT), Ms. Maliwan Wanakornkul (Board Director of Mexican-Thai Chamber of Commerce) [...]