ข่าวสาร

­

สมาคมธนาคารไทยขานรับมาตรการแบงก์ชาติช่วยลูกค้าภาคธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จ

สมาคมธนาคารไทย สนับสนุนโครงการ “DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทุกสถาบันการเงินร่วมแก้ไขปัญหาด้านหนี้สินของลูกค้าอย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จในคราวเดียวกัน ลูกค้าเพียงติดต่อกับสถาบันการเงินที่มีวงเงินกู้สูงสุดหรือสถาบันการเงินที่มีวงเงินกู้รายอื่น โดยสถาบันการเงินจะประสานงาน เพื่อหาทางออกที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ลูกค้าธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อ 50-500 ล้านบาท [...]

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ

สถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทยร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ” (โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 3)[...]

ความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย และสำนักงานศาลยุติธรรม โดย คุณสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมผู้บริหารธนาคารสมาชิก ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม และสื่อมวลชน ได้ร่วมกันแถลงข่าว ความร่วมมือในการรับ-ส่งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันในคดีอาญาผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิกส์[...]

วิธีการตรวจสอบและอัพเดตระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ

สาหรับผู้ใช้งาน iOS และ Android [...]

กรมสรรพากร พร้อมคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่าน PromptPay 1 พฤษภาคม 2563

สะดวก ประหยัด ปลอดภัย [...]

5 เหตุผลที่ควรอัพเดตระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ

ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Operating) หมายถึง โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ควบคุมการทางานของฮาร์ดแวร์ (Hardware) ของโทรศัพท์มือถือ และแอปพลิเคชั่นต่างๆ (Application) ที่ถูกติดตั้ง ทำให้ประสิทธิภาพโทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นสามารถทำงานได้มากกว่าการโทรออกหรือรับสายซึ่งโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันติดตั้งระบบปฏิบัติการหลากหลายประเภท แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android [...]

คำแนะนำเกี่ยวกับเวอร์ชั่นขั้นต่ำของระบบปฏิบัติการที่ควรใช้กับ Mobile Banking Application

ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือกลายเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญอย่างมากในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะใช้ในการทำธุรกรรมโอนเงิน ชำระเงินผ่าน Mobile Mobile Banking Banking Banking Application Application ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนาและเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงการใช้เพื่อความบันเทิงต่างๆ เป็นต้น [...]

ระวัง!!! การหลอกลวงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ

หลังจากที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยา รวมถึงมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น การรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน (ระยะเวลา 3เดือน) รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและน้าประปา โดยผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนด้วยข้อมูลส่วนบุคคลผ่านแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือทางเว็บไซต์ที่หน่วยงานเตรียมไว้ ซึ่งหลายคนคงลงทะเบียนไปเรียบร้อยและบางคนอาจได้รับเงินแล้ว อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆได้ [...]

7 เม.ย. ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ กลับสู่การบริการปกติ

สมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ขอแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 ธนาคารทุกแห่งพร้อมให้บริการเปิดบัญชี และบริการผูกพร้อมเพย์ที่สาขา โดยขอจำกัดจำนวนลูกค้าที่จะเข้ามาเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ในแต่ละวัน และบริหารจัดการในการรองรับที่สาขา [...]

ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ทุกธนาคาร เปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563

งดบริการเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา วันที่ 30-31 มีนาคม 2563 [...]