ข่าวสาร

­

สรุปประเด็นการประชุม กกร. ประจำเดือน เมษายน 2561

จากเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2561 บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจไทยยังมีแรงส่งของการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยแรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การส่งออกของไทยเติบโตแข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวก็ยังคงขยายตัวได้ดี [...]

สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ร่วมจัดเวทีสัมมนา “Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions”

สมาคมธนาคารไทย ได้ร่วมจัดเวทีสัมมนา ในหัวข้อ “Enhancing SME Business and Opportunity through Cross Border Supply Chain and E-Commerce” ในงาน “Bangkok FinTech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions” ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย [...]

สมาคมธนาคารไทยและกรมธนารักษ์ พร้อมจ่ายจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ตามที่ธนาคารพาณิชย์และกรมธนารักษ์ได้เปิดจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งหมด ๔ ประเภท ที่ธนาคาร ๑๙ แห่งและหน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการเปิดจ่ายจองเหรียญที่ระลึกดังกล่าว ให้กับผู้สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ณ สถานที่สั่งจอง [...]

สมาคมธนาคารไทยชี้แจงปัญหาการลักลอบนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร

ตามที่ได้ปรากฏเป็นข่าวกรณีผู้เสียหายถูกขโมยกระเป๋าเงินที่มีบัตรประจำตัวประชาชน และถูกบุคคลอื่นลักลอบนำบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีกับธนาคาร 7 ธนาคารจำนวน 9 บัญชี ซึ่งผู้เสียหายได้ร้องเรียนผ่านสื่อโทรทัศน์ รายละเอียดตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น [...]

สมาคมธนาคารไทย ชี้แจงปัญหาการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์

นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านบริการพร้อมเพย์ ในช่วงเช้าของวันที่ 31 ธันวาคม 2560 [...]

ระวังตกเป็นเหยื่อ แชร์ลูกโซ่อ้างคริปโตเคอเรนซี

มิจฉาชีพมีมุกหลอกลวงใหม่ อ้างให้เอาเงินมาลงทุนในคริปโตเคอเรนซี(Crypto Currency) ซึ่งจริงๆแล้วคล้าย แชร์ลูกโว่ แบบเดิมๆ [...]

โครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs

สมาคมธนาคารไทย สนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางการเงินและการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กับ SMEs ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาโครงการมาตรการเพิ่มขีดความสามารถและส่งเสริมความรู้ให้กับ SMEs ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ SMEs เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงฯ

กลุ่มภาคธุรกิจการเงิน การลงทุน การประกันภัย 5 หน่วยงาน ร่วมมือจัดกิจกรรม Cybersecurity Boot Camp ครั้งที่ 1/2017

Cybersecurity Boot Camp ถูกจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของภาคธุรกิจการเงินกับภาคการศึกษาให้นิสิตนักศึกษาปี 3 -4 ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจในธุรกิจการเงินมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถด้าน IT มาต่อยอดองค์ความรู้ด้าน Cybersecurity

สมาคมธนาคารไทย จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร

สมาคมธนาคารไทย จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector CERT หรือ TB-CERT ) เพื่อเสริมสร้างให้ภาคสถาบันการเงินยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคง ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้บริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง

คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบันและสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ได้จัดสัมมนา Asia-Pacific Financial Forum

คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน และสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นภาคเอกชนของประเทศในภูมิภาคเอเปคที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล 21 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ Trade Supply Chain Finance และ Financial Technology Dialogue Facilitating innovation in financial market infrastructure