ข่าวสาร

­

รูดลุ้นเงินล้าน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการแจกโชค e-Payment

แค่รูดบัตรเดบิต ก็มีสิทธิ์รับเงินล้าน กระทรวงการคลังมอบโชค เมื่อใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดซื้อของตามร้านค้ารายย่อย ลุ้นรางวัลใหญ่ 1 ล้านบาท และรางวัลย่อยเดือนละ 1,000 รางวัล ร้านค้าก็ได้ด้วย [...]

ผลการดำเนินงานสมาคมธนาคารไทยปี 2559

การดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในปี 2559 มีพัฒนาการในหลายด้าน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินของประเทศ โดยสามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการด้านการเงินการธนาคาร โดยการเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และสร้างการยอมรับในบทบาทของสมาคมธนาคารไทยให้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป [...]

สมาคมธนาคารไทย ร่วมสานพลัง “ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า 50 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ในครั้งนี้ โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน “ประชารัฐร่วมใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

ผู้บริหารของ 15 ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและประกาศความร่วมมือ ในการกำหนดจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ [...]