ข่าวสาร

­

สมาคมธนาคารไทย จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร

สมาคมธนาคารไทย จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคาร (Thailand Banking Sector CERT หรือ TB-CERT ) เพื่อเสริมสร้างให้ภาคสถาบันการเงินยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคง ปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้บริการทางการเงินอย่างกว้างขวาง

คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบันและสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ได้จัดสัมมนา Asia-Pacific Financial Forum

คณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน และสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ในกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งเป็นภาคเอกชนของประเทศในภูมิภาคเอเปคที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล 21 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อ Trade Supply Chain Finance และ Financial Technology Dialogue Facilitating innovation in financial market infrastructure

แถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อการชำระเงิน

สมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารนานาชาติ สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, บริษัท National ITMX จำกัด และบริษัท Thai Payment Network จำกัด ร่วมกับ ผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรรายใหญ่ของโลก 5 แห่ง ได้แก่ American Express, JCB, Mastercard, UnionPay และ VISA แถลงข่าวความร่วมมือการใช้มาตรฐานคิวอาร์โค้ด (QR Code) [...]

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 2

สมาคมธนาคารไทยได้ร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชาสัมพันธ์ แถลงข่าว รวมทั้งเชิญผู้โชคดีจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานรับรางวัลโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ณ กระทรวงการคลัง โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลครั้ง ที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ที่มีรางวัลรวมทั้ง สิ้น 1,007 รางวัล รวมเป็นเงิน 6.75 ล้านบาท [...]

สมาคมธนาคารไทย ร่วมถวายพระพรชัยมงคลฯ 12 สิงหาคม 2560

คุณกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ และพนักงานธนาคารสมาชิก ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณมณฑลพิธี พระลานพระราชวังดุสิต

รูดลุ้นเงินล้าน และประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการแจกโชค e-Payment

แค่รูดบัตรเดบิต ก็มีสิทธิ์รับเงินล้าน กระทรวงการคลังมอบโชค เมื่อใช้บัตรเดบิตแทนเงินสดซื้อของตามร้านค้ารายย่อย ลุ้นรางวัลใหญ่ 1 ล้านบาท และรางวัลย่อยเดือนละ 1,000 รางวัล ร้านค้าก็ได้ด้วย [...]

ผลการดำเนินงานสมาคมธนาคารไทยปี 2559

การดำเนินงานของสมาคมธนาคารไทยในปี 2559 มีพัฒนาการในหลายด้าน รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินของประเทศ โดยสามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจของกิจการด้านการเงินการธนาคาร โดยการเสริมสร้างเครือข่ายความเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ และสร้างการยอมรับในบทบาทของสมาคมธนาคารไทยให้เป็นที่รู้จักกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป [...]

สมาคมธนาคารไทย ร่วมสานพลัง “ประชารัฐร่วมใจ…ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

นายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ร่วมกับผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมกว่า 50 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ในครั้งนี้ โดยมีพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน “ประชารัฐร่วมใจ...ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน

ผู้บริหารของ 15 ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงและประกาศความร่วมมือ ในการกำหนดจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด จรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ พัฒนาเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ [...]