สมาคมธนาคารไทยชี้แจงเรื่องการเปิดใช้บริการพร้อมเพย์

สมาคมธนาคารไทย แจ้งเลื่อนการเปิดบริการพร้อมเพย์สำหรับธุรกรรมระหว่างบุคคลเป็นไตรมาสแรกปี 2560