รายชื่อสมาชิก
 1. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 2. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 3. บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 4. บมจ. บัตรกรุงไทย
 5. บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
 6. บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 7. ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
 8. บมจ. ธนาคารบูโอบี
 9. บมจ. ธนาคารทหารไทบ
 10. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
 11. บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
 12. บมจ. ธนาคารธนชาต
 13. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด
 14. บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 15. ธนาคารออมสิน
 16. บมจ. กรุงไทย
 17. ธนาคารซีไอเอ็มบี
 18. ธนาคารแห่งประเทศจีน
 19. ธนาคารไอซีบีซี