สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่มีการขโมยข้อมูลบัตรเดบิตและนำไปซื้อสินค้าออนไลน์จนเกิดความเสียหายแก่ผู้ถือบัตรทางชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย ใคร่ขอแนะนำวิธีการใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตให้ปลอดภัย เพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตร ดังนี้

1. ในการนำบัตรเครดิต/เดบิตไปชำระสินค้า หรือบริการ ผู้ถือบัตรไม่ควรปล่อยให้บัตรคลาดสายตา หากเป็นไปได้ ควรเดินไปพร้อมพนักงานที่นำบัตรไปชำระด้วย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการคัดลอกหรือการขโมยข้อมูลบัตรที่อาจเกิดขึ้นได้หากพนักงานมีเจตนาทุจริต โดยผู้ถือบัตรควรตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้ง ว่าบัตรเครดิต/เดบิตที่ได้รับคืนมานั้นเป็นของตนหรือไม่

2. ควรเปิดการใช้งานข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนผ่าน SMS Alert หรือ Notification ผ่าน Mobile Application ของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการแจ้งรายการใช้จ่ายผ่านบัตรแก่ผู้ถือบัตรได้รับทราบ ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากมีธุรกรรมที่เกิดจากการใช้งานโดยทุจริต

3. ตรวจสอบรายการใช้จ่ายทุกครั้งเมื่อได้รับใบแจ้งยอดรายเดือน (Billing Statement) ว่าถูกต้องตามที่มีการใช้จริงหรือไม่ และควรเก็บเซลส์สลิปไว้อย่างน้อย 1 รอบบิล เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบรายการใช้จ่าย

4. ไม่ควรแจ้งข้อมูลบัตรและข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นทราบ เช่น หมายเลขบัตร วันหมดอายุ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และวัน/เดือน/ปีเกิด เนื่องจากเป็นข้อมูลสำคัญที่มิจฉาชีพอาจนำไปใช้ในทางทุจริตได้ ไม่ควรหลงเชื่อการแอบอ้างสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะกรณีที่อ้างว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือสถาบันการเงิน เนื่องจากทุกสถาบันการเงินไม่มีนโยบายในการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลส่วนตัวทางโทรศัพท์ หากพบพฤติกรรมต้องสงสัยควรแจ้งหรือสอบถามข้อมูลจากธนาคารผู้ให้บริการโดยตรง

5. สมัครใช้บริการ Verified By VISA หรือ MasterCard Secure Code ในกรณีที่ต้องการซื้อสินค้าออนไลน์และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต ควรพิจารณาเรื่องความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือทั้งในส่วนของร้านค้าและผู้ให้บริการก่อนตัดสินใจทำธุรกรรมทางการเงิน และควรเลือกร้านค้าออนไลน์ที่เปิดให้บริการมานานและใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP (One-Time Password) ที่ได้รับจากผู้ให้บริการเครดิต ประกอบการทำรายการออนไลน์ทุกครั้ง

6. ในกรณีที่พบว่ามีรายการใช้จ่ายที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ใช้ ให้รีบติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรทันที เพื่อทำการตรวจสอบและขอระงับการใช้งานหมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ดังกล่าว

ขอให้ผู้ใช้บริการบัตรเครดิต/เดบิต ทุกท่านมั่นใจว่า สถาบันการเงินผู้ออกบัตรมีมาตรการป้องกันที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงมีทีมงานและระบบที่ทันสมัยในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ผิดปกติ คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือบัตร ควรใช้บัตรด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น หากตรวจพบรายการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ผิดปกติ กรุณาติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรทันที

ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต สมาคมธนาคารไทย

CREDIT CARD CLUB -THE THAI BANKERS’ ASSOCIATION