สมาคมธนาคารไทยออกบูธจัดแสดงความก้าวหน้าเรื่อง Cross-border Digital Trade & Payment Connectivity
และ National Digital Trade Platform (NDTP)

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 “คุณกอบศักดิ์  ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย พร้อมด้วย “คุณยศ  กิมสวัสดิ์” ประธานสำนักงานระบบการชำระเงิน สมาคมธนาคารไทย  และ “คุณวรรณา นพอาภรณ์” กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด  ร่วมเป็นเกียรติที่สมาคมธนาคารไทยออกบูธจัดแสดงความก้าวหน้าในเรื่อง Cross-border Digital Trade & Payment Connectivity ที่ขณะนี้ได้มีการเชื่องโยงการรับจ่ายและโอนแล้วกับหลายประเทศและการจัดแสดงเรื่อง National Digital Trade Platform (NDTP) ที่เป็นโครงการจากการริเริ่มของประเทศไทยโดยที่จะขับเคลื่อนการค้าในเขตเศรษฐกิจ APECให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ ABAC ได้เสนอต่อผู้นำเศรษฐกิจ APEC (Letter to Leader) ซึ่งแพลตฟอร์ม NDTP ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)และดำเนินการโดย บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด (NITMX) ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้พัฒนาและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของไทย รวมทั้ง PromptPay และได้ขยายบริการไปยังโครงสร้างพื้นฐานการค้าและการให้สินเชื่อ ทั้ง PromptBiz และ Trade Document Registry (TDR) สำหรับธนาคาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริการทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน NDTP เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีการค้าโลกต่อไป รวมถึงDigital Supply-chain Finance Platform ที่จะช่วยให้ SME ที่อยู่ใน Supply Chain ได้รับสินเชื่อที่ดีขึ้นและถูกลง พร้อมทั้งมีโอกาสเลือกผู้ให้สินเชื่อได้มากขึ้น เพื่อเป็น Showcase ของไทยและภูมิภาค โดยเป็นที่ได้รับความสนใจจากหลากหลายประเทศ   ณ Exhibition Hall 5 – 8 หรือที่ Foyer ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ในช่วงการประชุุมสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในงาน (APEC ECONOMIC LEADERS’ WEEK 2022) เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

โดยมีโครงการสำคัญ เพื่อยกระดับการให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมการค้า และการชำระเงินให้เกิดการเชื่อมโยงการเงินและการค้าแบบไร้รอยต่อ และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ

  1. การชำระเงินระหว่างประเทศ (Cross-Border Payment) : เป็นบริการเพื่อเชื่อมโยงบริการชำระเงิน/โอนเงินระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรม สามารถทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ ผ่านเครือข่ายธนาคารที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินเพื่อค่าใช้จ่าย หรือการ scan QR เพื่อชำระค่าสินค้า ผู้จ่ายสามารถทราบจำนวนเงินที่ต้องชำระตามสกุลเงินของตนได้ทันที ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้จึงสามารถมั่นใจในความรวดเร็ว และปลอดภัยของระบบ พร้อมให้บริการใน 6 ประเทศ คือ สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, กัมพูชา และเวียดนาม
  2. แพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (National Digital Trade Platform หรือ NDTP) : เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการนำเข้าและส่งออกของประเทศ โดยมุ่งหมายให้บูรณาการข้อมูลการค้า การขนส่ง และการเงินที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) รวมไปถึงการเชื่อมต่อกับระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ (National Single Window หรือ NSW) และแพลตฟอร์มการค้าต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการค้าของประเทศญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าและส่งออก เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในเวทีการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย
  3. บริการการสินเชื่อ Digital Supply chain Financing : เป็นบริการที่อยู่บน Infrastructure ของภาคธุรกิจใหม่ของประเทศ – ระบบ PromptBiz เพื่อช่วยภาคธุรกิจเอสเอ็มอีให้เข้าถึงบริการทางการเงินผ่านดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ในอัตราที่เหมาะสมเป็นธรรม เพื่อทำให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในระบบการเงินที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคตข้างหน้าได้

ความร่วมมือในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปคที่มีสมาชิกถึง 21 เขตเศรษฐกิจ จะเป็นโอกาสแห่งความร่วมมือที่สำคัญที่ภาคธุรกิจในประเทศไทยจะได้รับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ  ซึ่ง NITMX  พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ และขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำจากประเทศต่างๆ ที่จะมาประชุม APEC 2022 ไปพร้อมๆ กัน  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทย

“คุณกอบศักดิ์  ดวงดี” เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย  เน้นย้ำถึงบทบาทที่โดดเด่นของธนาคารพาณิชย์ในการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศและเป้าหมายในการยกระดับธุรกรรมการค้าที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้นำเข้าและผู้ส่งออกของไทย

สมาคมธนาคารไทยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (คุณธานี  แสงรัตน์)  ร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนานวัตกรรมการชำระเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Payment) ของประเทศไทย ซึ่งได้จัดให้มีการแสดงโครงการ Regional Digital Trade Connectivity ที่รวมถึงความสำเร็จในการเชื่อมต่อ Digital Trade Platform ระหว่างของประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการออกบูธประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวนี้ เป็นการแสดงให้เห็นสิ่งที่ได้ทำให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมภายใต้แผนงานและความมุ่งหมายของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเปค ทั้งในด้าน Digitalization, Regional Integration, Connectivity, Inclusion, SME Access to Finance และ Sustainability และตามหลักแนวทางของประเทศไทยในเรื่อง BCG Economy โดยจะเป็นการนำเสนอด้วย VTR เป็นหลัก