เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 TB-CERT เป็นการแข่งขันในวันที่สอง ของ TB-CERT Cyber Combat 2020 (virtual tournament) โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณชาติศิริ โสภณพนิช ที่ปรึกษาสมาคมธนาคารไทย ได้ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ The Future of Digital Banking and Cyber Crime ทั้งนี้สำหรับท่านใดที่พลาดรับชมในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่