กระทรวงการคลังเดินหน้ายุทธศาสตร์ National e-Payment

ลงนามเลือกผู้ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

TBA-EDC
กระทรวงการคลัง โดย นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ National e-Payment โครงการขยายการใช้บัตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะอนุกรรมการคัดเลือกและกำกับดูแลผู้ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และผู้มีสิทธิ์ให้บริการวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายได้แก่ กลุ่ม Consortium โดยได้รับเกียรติจากดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง สองหน่วยงานผู้กำกับดูแลการคัดเลือกร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี โดยจะเริ่มทยอยวางอุปกรณ์ฯ ทันทีและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2561
ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และกลุ่มกิจการการค้าร่วมโครงการอีเพเม้นท์ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)