140463-01

(14 เมษายน 2563) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบเงินจำนวน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จากนายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารสมาชิก เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการแก้ไขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบริจาคให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และสภากาชาดไทย ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเจตนารมณ์ที่ดีของสมาคมธนาคารไทย ที่ร่วมเสียสละและสนับสนุนรัฐบาลให้ดำเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่สมาคมธนาคารไทยขอบคุณรัฐบาลและบุคลากรสาธารณสุข ที่ทำงานอย่างหนักในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้ สมาคมธนาคารไทยยืนยันในความพร้อมของระบบในการให้บริการต่างๆ รวมถึงระบบการชำระเงินซึ่งยังคงเป็นไปตามปกติ รวมทั้งพร้อมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน ในการแก้ไขปัญหา เพิ่มสภาพคล่อง และพักชำระหนี้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร เครือข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ เพื่อส่งผ่านเม็ดเงินไปยังผู้ประกอบการและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาคมฯ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและบุคลากรด้านสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ และพร้อมที่จะนำนโยบายของรัฐไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ