เป็นการทดสอบ ตามมาตฐาน A TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทางสมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C20-00108

XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.
No.6, Hengli Industry Zone,
Lianfeng Road, Zhuhai Free Trade Zone,
Guangdong, China
Huang Xia
hxx@china-xinghan.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
XHSmart C13_TF89 THD89 Contactless TBCC Single-App
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref. Ref. Antenna Doc.
16 Mar. 2020 16 Mar. 2022 CDCT200HK1TP CQPR1937C2TP

No. PSO-C20-00109

XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.
No.6, Hengli Industry Zone,
Lianfeng Road, Zhuhai Free Trade Zone,
Guangdong, China
Huang Xia
hxx@china-xinghan.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
XHSmart C13_TF89 THD89 Contact & Contactless TBCC Single-App
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref. Ref. Antenna Doc.
16 Mar. 2020 16 Mar. 2022 CDCT200HL1TP CDDR1937A1TP

No. PSO-C20-00110

XH Smart Tech (China) Co.,Ltd.
No.6, Hengli Industry Zone,
Lianfeng Road, Zhuhai Free Trade Zone,
Guangdong, China
Huang Xia
hxx@china-xinghan.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
XHSmart C13_TF89 THD89 Contactless TBCC Single-App
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref. Ref. Antenna Doc.
16 Mar. 2020 16 Mar. 2022 CDCT200HN1TP CQPS1937E1TP