รายชื่อ Terminal ที่ได้ LOC (Letter of Certification) จาก สมาคมธนาคารไทย แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO20-A00062

POSNET Co.,Ltd.
99/4 SoftwarePark, 32 Fl., Moo 4,
Chaengwattana Rd.,
Klong Gluar,
Pak-Kred,
Nonthaburi 11120 Thailand
NOPPAROOT BUASORD
Nopparoot.B@samtel.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
LANDI LANDI E830 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
27 Jan 2020 27 Jan 2022

No. PSO20-A00063

POSNET Co.,Ltd.
99/4 SoftwarePark ,32 Fl.,
Moo 4, Chaengwattana Rd.,
Klong Gluar , Pak-Kred,
Nonthaburi 11120 Thailand
NOPPAROOT BUASORD
Nopparoot.B@samtel.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
LANDI LANDI E850 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
6 FEB 2020 6 FEB 2022

No. PSO20-A00064

Ingenico(Thailand) Co.,Ltd.
253 Asoke 26th Fl.
Sukhumvit 21rd.,
Klongtoey Nua, Wattana,
Bangkok 10110 Thailand
Chukiat Jearjesdakul
Chukiat.Jearjesdakul@ingenico.com
Certification Type & Validity Term
Terminal Brand Model Interface for
Ingenico Link2500 Contact & Contactless
Valid from Valid thru
24 FEB 2020 24 FEB 2022