เป็นการทดสอบ ตามมาตราฐาน A TBCC (Thai Bank Chip Card) ซึ่งทาง สมาคมฯ ได้กำหนดไว้ ที่ศูนย์ทดสอบตามมาตรฐาน ที่สมาคมฯ กำหนด โดยจะแยกประเภทของการทดสอบ ไว้ดังนี้.
รายชื่อ Chip ที่ได้ Certification และ LOA แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

No. PSO-C19-00073

IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd
3 Kefa Road, Great Wall Building#1,
3rd & 4 th floor Science & Technologies Park,
Nanshan District SHENZHEN,
518057, CHINA
Alan Cham
alan.cham@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
UICS Solvo Fly 10 S3D350A Contactless TBCC Single-App
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
1 Jul. 2019 1 Jul. 2021 CDCT1936N1TP

No. PSO-C19-00074

IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd
3 Kefa Road, Great Wall Building#1,
3rd & 4 th floor Science & Technologies Park,
Nanshan District SHENZHEN,
518057, CHINA
Alan Cham
alan.cham@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
UICS Solvo Fly 10 S3D350A Contactless TBCC Single-App
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
1 Jul. 2019 1 Jul. 2021 CDCT1936L1TP

No. PSO-C19-00075

IDEMIA (Shenzhen) Technologies Co., Ltd
3 Kefa Road, Great Wall Building#1,
3rd & 4 th floor Science & Technologies Park,
Nanshan District SHENZHEN,
518057, CHINA
Alan Cham
alan.cham@idemia.com
Certification Type & Validity Term
Product Name Chip Name and Model Interface for TBCC Support
UICS Solvo Fly 10 S3D350A Contact & Contactless2 TBCC Single-App
Certification Type & Validity Term
Valid from Valid to Report Ref.
1 Jul. 2019 1 Jul. 2021 CDCT1936J1TP