โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ครั้งที่ 2

debit-card-award02-1

สมาคมธนาคารไทยได้ร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชาสัมพันธ์แถลงข่าว รวมทั้งเชิญผู้โชคดีจากจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานรับรางวัลโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต ณ กระทรวงการคลัง โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลครั้ง ที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ที่มีรางวัลรวมทั้ง สิ้น 1,007 รางวัล รวมเป็นเงิน 6.75 ล้านบาท และมี ดร.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลที่ 1 ให้แก่ผู้ใช้บัตรเดบิตและร้านค้าที่โชคดีได้รับโชคจากการใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560 ผู้โชคดีที่ใช้บัตรเดบิตได้รับรางวัลสูงสุดมูลค่า 1 ล้านบาท ได้แก่ คุณพลิษฐา สุนทรา และร้านค้าที่โชคดีได้รับรางวัลสูงสุดมูลค่า 1 ล้านบาท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัดประสิทธิ์บริการ

นอกจากนี้นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และ นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี รางวัลที่ 2 แบ่งเป็น ประเภทผู้ใช้บัตรเดบิต รางวัลละ 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล และประเภทร้านค้าที่ติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของโครงการ รางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 5 รางวัล นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลอื่นๆ ผ่านการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีของผู้โชคดี

โครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต นั้นเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ที่มุ่งเน้นการวางโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินที่รองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการใช้บัตร (Card Payment) เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจมีช่องทางการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยต้นทุนที่ต่ำ และครอบคลุมถึงการส่งเสริมการกระจายเครื่องรับบัตรหรือจุดรับชำระเงินอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ และ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชำระค่าสินค้าและบริการโดยใช้บัตรเดบิตแทนการใช้เงินสด และสร้างแรงจูงใจให้ร้านค้าติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าเล็ก ๆ อันจะนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินของประชาชนจากการใช้เงินสดไปสู่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง แพร่หลาย ซึ่งจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจและประเทศ จึงได้มีโครงการแจกโชคที่จะเกิดขึ้นทุกเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี (1 มิถุนายน 2560 –31 พฤษภาคม 2561) และมีรางวัลสูงสุด 1 ล้านบาทต่อเดือน

เรามาร่วมกันสนับสนุนโครงการที่จะช่วยลดต้นทุนการบริหารเงินสดและเพิ่มขีดจำกัดการแข่งขันของประเทศ ง่ายๆสำหรับผู้ใช้บัตร*แค่ใช้บัตรเดบิตรูดซื้อสินค้าหรือบริการใดใดก็ได้ที่เครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับร้านค้า*ก็แค่รับบัตรเดบิตผ่านเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แถมยังได้ร่วมลุ้นรางวัลต่อเนื่องไปอีก 10 ครั้งโดยจะมี รางวัลสำหรับผู้ใช้บัตรเดบิตจำนวน 1,001 รางวัลต่อเดือน ร้านค้าผู้ให้บริการเครื่องรับบัตรอีก 6-30 รางวัล สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมลุ้นโชคกับโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิต สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.epayment.go.th/home/app/project-2

debit-card-award02-2

*ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ทางกระทรวงการคลังกำหนด