TBA Logo

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

เรื่อง สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile banking

สมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงกรณีเหตุขัดข้องชั่วคราวของการโอนเงินต่างธนาคารผ่าน Mobile banking ในช่วงเวลาประมาณ 16.45-19.30น. ของวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทำให้มีลูกค้าที่ทำรายการในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวกนั้น

ทางสมาคมฯ ขอเรียนว่า เหตุขัดข้องชั่วคราวนี้ ได้รับการแก้ไข และลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว และสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ทางธนาคารจะรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้กับลูกค้าภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2561

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้